Konferencje

Literatura na granicach

 

W imieniu Koła Naukowego Komparatystów UJ i Koła Naukowego Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ pragniemy zaprosić na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Literatura na granicach", która odbędzie się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 04-06.04.2014r.

Zachęcamy do refleksji nad granicami w literaturze oraz sytuacją literatury i kultury na granicach, mamy nadzieję, że szeroko rozumiany temat konferencji umożliwi Państwu komparatystyczne i kulturoznawcze spojrzenie na problem.

 

Proponujemy następujące zagadnienia związane z tematem konferencji:

·        Znoszenie granic – globalizm i literatura ponadnarodowa;

·        Granice języka – granice kultury;

·        Granice sensu – o bełkocie w literaturze;

·        Pogranicze i literatura mniejszości etnicznych.

 

W dalszej linii Państwa uwadze polecamy takie zagadnienia jak:

·        Gatunki hybrydyczne;

·        Przekład jako przekraczanie granic kulturowych;

·        Doświadczenie sytuacji granicznych;

·        Przekraczanie realizmu – miejsce fantastyki na mapie literackiej;

·        Koniec literatury –  literatura końca.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres <literaturanagranicach@gmail.com>. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, ośrodek naukowy, kierunek studiów) abstrakt wraz z tytułem referatu (około 2000 znaków) oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon). Przewidywany czas wystąpienia: 15-20 minut.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.02.2014r.

Opłata konferencyjna: 20zł.

Planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Lęk przed nowoczesnością czy lęk nowoczesny?

 
Lęk przed nowoczesnością czy lęk nowoczesny? Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka, która odbyła się 24-25 IV 2013r. Organizatorami było Koło Naukowe Komparatystów UJ, Koło Nauk Politycznych UJ oraz Samorząd Studentów UJ.

 

 

Literatura niesamowita

Uczelniana Konferencja Literatura Niesamowita wydarzyła się 11 marca 2013r. na Wydziale Polonistyki, projekt pod patronatem KNK, sekcji czasopisma "Bez Porównania" oraz Samorządu Studentów UJ. Tematyka konferencji była zbieżna z linią pracy Sekcji Głównej - pomysł warty kontynuacji!