Członkowstwo

Członkiem KNK UJ może zostać każdy, warunkiem jest przynależność do jednej z Sekcji Koła, przez co należy rozumieć aktywny udział w jej pracach. Kierunek studiów, ich specjalność czy wiek nie mają znaczenia, ważne jest dbanie o dobre imię Koła oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jesteś częścią.