Czym są sekcje i jak pracujemy?

Koło Naukowe Komparatystów UJ opiera swoją działalność na Sekcjach, które funkcjonują przez jeden rok adamiecki oraz Projektach Badawczych, których czas trwania jest krótszy niż rok. Ideą Projektów jest cykl spotkań tematycznych. Jedyną stałą sekcją, jest Sekcja Główna, która pracuje zgodnie z wybraną przez Członków Koła linią tematyczną. W tym roku zajmujemy się szeroko pojęcętą Literaturą na granicach. Spotkania wszystkich Sekcji mają charakter otwarty, może w nich uczestniczyć każdy Członek Koła. Wyjątkiem jest czasopismo "Bez Porównania", które będąc jedną z Sekcji funkcjonuje na odrębnych zasadach. 

 

Informacje o spotkaniach Sekcji są jawne, informacje przekazujemy za pośrednictwem listy mailingowej, Facebooka, ale przede wszystkim strony KNK.

 

Istnieje też możliwość założenia własnej Sekcji lub Projektu. Należy zgłosić swój pomysł Prezes lub jej Zastępcy, zebrać odpowiednią gupę i jeśli decyzja Koła będie pozytywna - zacząć pracować! Wszystkie informacje na temat zakładania Sekcji lub Projektu można znaleźć w Statucie Koła.