Czasopismo "Bez Porównania"

Naukowe czasopismo „Bez Porównania" zostało utworzone w 2004 roku przez studentów komparatystyki literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od momentu powstania związane było z działalnością Koła Naukowego Komparatystów. Początkowo wydawane w postaci drukowanej, od 2012 roku zaczyna funkcjonować jako czasopismo internetowe. Pierwszy numer w nowej formie planowany jest na listopad 2012 roku.

„Bez Porównania" skierowane jest do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, zainteresowanych szeroko pojętą komparatystyką literacką. Informacja o naborze tekstów do kolejnego numeru oraz wszystkie niezbędne informacje dla autorów znajdują się w zakładce „Następny numer".

Czasopismo internetowe będzie ukazywało się co kwartał. Artykuły wchodzące w skład każdego numeru mają dotyczyć ogólnego zagadnienia, szczególnie ważnego dla współczesnych badań literaturoznawczych i kulturoznawczych. W czasopiśmie znajdzie się również miejsce dla tłumaczy, pragnących przedstawić wyniki swojej pracy.

Od pierwszego numeru internetowego będziemy współpracować z pracownikami naukowymi Wydziału Polonistyki UJ, którzy poddadzą nadesłane artykuły recenzji. Więcej informacji w zakładce „Rada Naukowa".

Zapraszamy do współtworzenia czasopisma przez nadsyłanie tekstów.