Czym są projekty badawcze?

Projekty badawcze są tematycznym cyklem spotkań, który trwa krócej niż rok, ale w wyjątkowych przypadkach okres ten może być dłuższy. W odróżnieniu od sekcji projekty mogę być realizowane poprzez pracę zdalną studentów i mają charakter zamknięty, o możliwości dołączenia do danego projektu decyduje jego kierownik na wniosek studenta. Do założenia projektu potrzebne są miniamalnie 3 osoby. Projekt powinien skończyć się prezentacją wyników pracy na jednym ze spotkań Sekcji Głównej, konferencji czy w publikacji.

 

Aktualne projekty

Pomiędzy traumą a formą. Literackie reprezentacje sytuacji jednostki postawionej wobec doświadczeń ekstremalnych - Marta Adaśko

 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorką projektu pod adresem: marta.adasko@gmail.com

 

 

Pomysły na projekty należy zgłaszać prezesowi KNK lub zastępcy.